Noví pracovníci údržby průmyslového podniku

Úplně nové nebo pokročilejší technologie a produkční postupy, zvýšené požadavky na rychlou a produktivní výrobu kladou vysoké nároky na všechny pracovníky a jejich funkce napříč výrobním podnikem. Důležitou roli zde hraje rovněž údržba a opravy strojního zařízení, protože kupříkladu zastavení provozu vlivem jakékoliv závady způsobuje obrovské ztráty.

Práce na opravě

„Když nové nahrazuje to staré.“

Dříve bylo zvykem, že údržbu a opravy strojů prováděli pracovníci i s několika desítkami let praxe a zkušeností. Ti jsou však v současnosti ve velké míře v důchodovém věku a hojně odcházejí. Mají je nahradit mladší, avšak nejistější kolegové. Zato ale přemýšlí o problémech jinak a nebojí se využívat nejnovější technologie. Pro zachování konkurenceschopnosti a k co největšímu zamezení ztrátám se tak firmy musí přizpůsobit těmto novým podmínkám.

Problém může nastat zejména v oblasti seřizování a obnovy provozu složitějších strojů, což dříve zvládali hravě právě starší matadoři. Zde se mohou výrazně prodloužit prostoje strojních zařízení. Rovněž se projevuje nápadný růst cen dostupných náhradních dílů. Těmto zádrhelům lze předcházet správnými nástroji pro nové a zvídavé pracovníky.
Souprava nářadí k opravám

Dostupnost informací především

Ti chtějí mít k dispozici správné informace v ten správný čas. Uspokojujícím řešením tak může být přístup k webovým aplikacím, kde je možné získávat zprávy o poruchách v reálné době a zároveň data o výkonech, předchozích opravách i historii náhradních dílů každého stroje.

Firmy jsou si vědomy síly vhodně uložených a dostupných digitálních dat, a proto stále častěji přecházejí k softwarovým řešením umožňujícím ukládání, sdílení a celkovou synchronizaci všech údajů. Rychlé vyhledání potřebných dat související s danou potíží a její bezprostřední odstranění totiž dnes může být klíčové.

Nyní jsou moderní hlavně tzv. „cloudy“. Ty představují úložiště s poměrně levnou investicí umožňující spojení pracovníků údržby se strojním zařízením i výrobním procesem v reálném čase. To vede ke snížení nákladů za mnohdy zbytečné náhradní díly, eliminaci prostojů a zvýšení dostupnosti a produktivity strojů.

5/5 - (2 votes)
Noví pracovníci údržby průmyslového podniku