Sociální služby pro seniory

Sociální služby pro seniory jsou všude kolem nás. V naší republice je poměrně velká škála těchto služeb, které spravují různé subjekty. Jedná se o příspěvkové organizace či různé neziskové organizace. Pro účel tohoto příspěvku si sociální služby rozdělíme na tři skupiny dle způsobu poskytování: sociální služby pobytové, ambulantní a terénní.
senioři na dovolené
· Sociální služby terénní
Terénní sociální služby jsou určeny pro seniory, kteří jsou ještě v prostředí domova, ale již potřebují v něčem dopomoc. Poskytují především obslužné činnosti jako je hygiena, příprava pokrmu, dopomoc při péči o domácnost, doprovod při návštěvě lékaře, ale často i poskytnutí sociálního kontaktu. Tato služba je určena pro seniory, kteří buď žijí u rodiny, která o ně pečuje, nebo pro seniory, kteří jsou ještě částečně samostatní, ale již potřebují pomoc okolí.
Tento druh služby je také poskytován ve většině takzvaných podporovaných a chráněných bydlení pro seniory. Ty jsou kompromisem mezi pobytovou a terénní formou.
· Sociální služby ambulantní
Ambulantní sociální služby jsou kompromisem mezi oběma variantami. V tomto případě je péče poskytována v určitém místě, většinou ve všední dny mezi šestou a sedmnáctou hodinou – to se liší dle organizace. Tato verze péče je určená seniorům, kteří se chtějí dostat mezi ostatní, nechtějí neustále sedět doma a mají zájem o program s ostatními. Další skupina využívající ambulantních služeb jsou senioři, kteří již nezvládají samostatný pohyb doma a nechtějí ještě nastoupit do pobytové služby. Pak to většinou chodí tak, že je někdo z rodiny ráno doprovodí do organizace a odpoledne zase vyzvedne.
· Sociální služby pobytové
Pod tímto pojmem si většinou představíte domovy pro seniory a představujete si to správně. Jedná se o služby s nepřetržitým poskytováním péče vyškoleným personálem.
staré kamarádky
Domovy pro seniory jsou určeny pro seniory s menší samostatností, kteří již nemohou bydlet doma či v některé z kompromisních služeb jako je podporované bydlení.
jsou určeny pro seniory, kteří potřebují z důvodu nemoci zvýšenou péči a kontrolu. Jedná se o osoby s Alzheimerovou chorobou, různými typy stařecké demence a podobně.

4/5 - (3 votes)
Sociální služby pro seniory