Půjčky nejsou ostuda

Soukromé podnikání vždy bylo, je a také bude do jisté míry rizikovou záležitostí, co se peněz týká. Každý, kdo se do něj pustí, musí počítat s tím, že se mu nebude vždycky dařit ideálně, každému tu někdy více a někdy méně hrozí, že se ocitne ve finanční tísni. A to proto, že v podnikání nestačí být jenom pracovití a vynalézaví, nestačí tu jenom být dostatečně zodpovědní. I to je tu nezbytné, ale chybět nesmí ani aspoň trocha štěstí. Protože i na tom nejednou záleží, jak se komu z podnikatelů žije.

I když někdo usilovně pracuje a má skvělé nápady, může v podnikání trpět nedostatkem finančních prostředků, může mít nedostačující příjmy. A na vině tomu mohou být klidně i jenom podnikatelovi obchodní partneři, zákazníci, stát… Prostě je tu mnoho vlivů, které mohou spolurozhodovat o úspěšnosti a neúspěšnosti jakéhokoliv podnikání.

čas jsou peníze

A co má soukromník dělat, když se mu z jakéhokoliv důvodů dočasně v podnikání nedaří? Dělat může pochopitelně ledacos. A určitě není od věci vzít si někdy kvůli nezvladatelným problémům nějakou půjčku. Protože i takto získané peníze mohou sehrát pozitivní roli, i ty mohou mít význam, když jde o osud podnikání a podnikatelů.

A kterou půjčku z oné záplavy všemožných nabídek si vybrat, pro který typ a za jakých podmínek se rozhodnout? To už záleží na podnikatelích samotných. Ale kdybych jim měl doporučit něco konkrétního, zřejmě by to byla nebankovní americká hypotéka.

Proč právě ta? Z vlastně docela prozaických důvodů.

brazilské peníze

Když chce podnikatel půjčku získat, musí prokázat svou schopnost ji splácet a musí se za takové splácení zaručit. A když má někdo jenom omezené finanční možnosti a spoustu problémů, není to snadné. Ale u nebankovní hypotéky se dá jenom nemovitost do zástavy a hned mohou být peníze na cestě. A to i k podnikateli, který není z pohledu bank atraktivní.

A proč si komplikovat život, když je získání nebankovní hypotéky tak snadné, že?

Půjčky nejsou ostuda