Bez zisku je to zlé

Bez zisku je to zlé

Podnikat bez dosahování dostatečného finančního zisku je nemyslitelné. Nikdo neprovozuje svůj byznys s cílem na něm prodělávat, cílem každého podnikatele je vydělat si na sebe stejně jako na provoz a rozvoj své firmy. Musí tomu tak být, protože podnikání není

Financování politických stran

Financování politických stran

Aby mohla existovat a plně fungovat politická strana, případně politické hnutí, je potřeba pro tento subjekt nashromáždit co nejvíce finančních prostředků. Čím větší strana je, tím více těchto prostředků potřebuje. Na druhou stranu, větším stranám se získávají finance zpravidla snadněji