Jak může profesionální předseda svj zachránit ono společenství vlastníků

Sice je pravdou, že jsme všichni lidé, avšak je vhodné si přiznat, že každý z nás je jiný. Všichni máme poněkud jiné cíle, jiný žebříček hodnot, jiné priority. To vše může ztěžovat spolupráci.

To vše nepředstavuje tak velký problém v případě, že jednotliví lidé mají něco společného, například jsou členy stejné zájmové skupiny. Pokud mají stejné cíle a podobné hodnoty, pak spolupráce obvykle probíhá bez větších problémů.

Mnohem větší potíže nastanou v situaci, kdy se musí dohodnout lidé, kteří toho mají společného jen málo. Příkladem může být společenství vlastníků jednotek, které najdeme prakticky v každém paneláku. To rozhoduje o tom, jak bude nakládáno se společnými prostorami a udává základní pravidla, kterými se musí všichni obyvatelé řídit.

klasický moderní panelák

A zde může docházet, a často také dochází, ke sporům. Například někdo může prosazovat úpravu výtahu, jiný zase bude chtít, aby přednost dostala výměna oken za plastové, další zase bude horovat pro zateplení.

Samozřejmě se tyto věci obvykle řeší hlasováním, avšak může nastat situace, kdy jej někteří členové mohou bojkotovat, neboť se nebude vyvíjet podle jejich představ. To může nadělat mezi sousedy zlou krev a vést k mnoha nepříjemným sporům.

židle připravené na schůzi svj

Ty nakonec mohou vést k tomu, že se ono společenství rozpadne, což je situace, kterou nikdo nechce. Pokud by se tak totiž stalo, dům by nemohl být obýván. Proto je dobré snažit se tomu předejít. A jednou z možností je profesionální předseda svj.

Jeho výhody jsou poměrně jasné: je nestranným člověkem, takže se dá počítat s tím, že jeho rozhodnutí budou spravedlivá a že opravdu bude dělat to, co bude pro dobro celého domu, nikoliv pouze jeho přátel.

Také má zkušenosti s vedením schůzí, takže ví, jak zklidnit případné rozjitřené emoce a dovést celou záležitost ke zdárnému výsledku. A jistě, sice si za svou práci nechá zaplatit, avšak také může zachránit společenství před rozpadnutím. A to za to rozhodně stojí.

Jak může profesionální předseda svj zachránit ono společenství vlastníků