Financování politických stran

Aby mohla existovat a plně fungovat politická strana, případně politické hnutí, je potřeba pro tento subjekt nashromáždit co nejvíce finančních prostředků. Čím větší strana je, tím více těchto prostředků potřebuje. Na druhou stranu, větším stranám se získávají finance zpravidla snadněji než stranám menším, a to především díky svého dosahu. Jaké mají politická uskupení možnosti k zisku co nejvíce peněz k úspěšnému fungování a chodu své strany/hnutí?
centy a eura
Členské poplatky a příspěvky
Prvním a tradičním zdrojem příjmu jsou členské poplatky. V tomto ohledu mají opět výhodu větší politická uskupení, jelikož vyberou poplatek od více osob. Poplatky se platí v pravidelných intervalech, zpravidla to bývá 1 rok, čímž si strana zajistí dlouhodobý a stabilní příjem.
Dary od sponzorů
Nestabilním, ale občas taky nezanedbatelným zdrojem příjmu, mohou být dary od sponzorů. Nevýhodou je, že nikdy nevíte, zdali nějaký dar dostanete a jak štědrý sponzor bude. V tomto případě je tedy důležité si od začátku působení politického subjektu získat na svou stranu co nejvíce vlivných, případně štědrých lidí, kteří následně rádi podpoří činnost uskupení. Zde nemusí hrát roli velikost strany a malá strana může klidně obdržet více příspěvků než strana velká.
proces voleb
Příspěvek od státu
Co se týče příspěvků od státu, jedná se zpravidla o nejvyšší položku příjmu. Výše příspěvků se odvíjejí od výsledku voleb, přesněji řečeno podle získaných procent hlasů od voličů. Velice příznivým faktem pro strany také je, že příspěvky se opakují každým rokem. Pokud se strana dostala do Poslanecké sněmovny, činí tento příspěvek na činnost 10 milionů korun ročně. V případě, že strana ve volbách do Poslanecké sněmovny nezíská dostatečný počet hlasů, nemusí však na svou činnost obdržet ani korunu, z čehož většinou vyplývá až existenční problém dané strany.

4/5 - (6 votes)
Financování politických stran